Gabijos g. 40-59,
Vilnius, LT-06157

Direktorius
Pavelas Gotovskis +370 612 13816

Grupės vadovas
Vladislavas Bilinskas +370 677 03016

El.paštas: info@geogroup.lt

Į.k. 302440460
PVM LT100006481512

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu rengimo tikslai yra žemės sklypo padalijimas, sujungimas, perdalijimas, taip pat pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimas, suformuoti naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje po esamais pastatais ar kitais atvejais.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo planas
 • žemės sklypo registro pažymėjimas

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo planas, abrisas, schema, projektas
 • žemės sklypo registro pažymėjimas

Topografinė nuotrauka būtina pradedant bent kokius projektavimo darbus. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, statiniai, reljefas, augmenija, antžeminės ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo planas, schema, vietovės ištrauka
 • žemės sklypo registro pažymėjimas

Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka, tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Pastato kontrolinė (geodezinė) nuotrauka privaloma priduodant pastatą arba statinį statybos inspekcijai. Šios rūšies geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti bet kurios paskirties pastatus bei statinius siekiant juos įteisinti.
Pastato kontrolinė (geodezinė) nuotrauka atliekama pagal tam tikrą tvarką. Pateikus paruoštą techninį projektą, atliekami kontroliniai pastato arba statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Visais atvejais pagal nustatytą tvarką, pastatai ir statiniai negali būti pradėti eksploatuoti neatlikus arba nesuderinus šių objektų kontrolinių (geodezinių) nuotraukų.už sklypo ribų.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo planas, projektas

Statinių (pastatų, patalpų, tinklų) kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.

Kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą (adresą) ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus nekilnojamojo turto pakitimus.

Kadastrinių matavimų paslaugą sudaro nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo (statinių) registro pažymėjimas
 • žemės sklypo planas, projektas
 • statybos (rekonstrukcijos) leidimas

Tai geodezinių matavimų darbai, kuriais yra nustatoma tiksli taško vieta vietovėje, pagal koordinates ar kitus projektinius duomenis. Taško vieta pažymima specialiais riboženkliais, dažais, markeriu ar kitaip įtvirtinant vietovėje.

Atliekami darbai:

 • pastatų, pamatų, ašių, aukščių ir kitų charakteringų taškų nužymėjimas
 • inžinerinių tinklų, statinių ir kelių nužymėjimas
 • žemės sklypų ribų posūkio taškų (sunaikintų riboženklių atstatymas) nužymėjimas

Tikslūs žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planai – tai kvalifikuoto specialisto parengti dokumentai, kurie nustato ir apibrėžia konkretaus žemės sklypo naudojimosi tvarką tarp bendraturčių. Šie planai yra būtini, kai žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, nežinantiems, kur prasideda ir baigiasi atskiro turto ribos. Žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planas būtinas ir tuo atveju, jei minėtosios ribos yra žinomos, tačiau bendraturčiai pageidauja jas oficialiai sutvarkyti ir notariškai įforminti.

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo planas
 • Žemės sklypo registro pažymėjimas

Statyba žemės ūkio paskirties žemėje, nekeičiant jos paskirties yra leidžiama, jei statoma ūkininko sodyba ant ne mažesnio kaip 0,5 ha žemės sklypo. Todėl paprastesnis pasirinkimas yra ūkininko sodybos formavimas. Ūkininko sodybos statyba leistina tik tuomet, kai užsakomas kaimo plėtros projektas. Vykdant tokį projektą atliekamas sodybos vietos parinkimas, sodybos formavimas ir projektavimas. Tik tada gaunamas statybos leidimas ir galimas ūkininko sodybos statymas

Reikalingi dokumentai:

 • Žemės sklypo planas
 • Žemės sklypo registro pažymėjimas
 • Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas