Skip to content

Planai notariniams susitarimams, naudojimosi tvarkai nustatyti, teismams ir pan.

Tikslūs žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planai – tai kvalifikuoto specialisto parengti dokumentai, kurie nustato ir apibrėžia konkretaus žemės sklypo naudojimosi tvarką tarp bendraturčių. Šie planai yra būtini, kai žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, nežinantiems, kur prasideda ir baigiasi atskiro turto ribos. Žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo planas būtinas ir tuo atveju, jei minėtosios ribos yra žinomos, tačiau bendraturčiai pageidauja jas oficialiai sutvarkyti ir notariškai įforminti.