Skip to content

Požeminių tinklų geodeziniai planai (kontrolinė nuotrauka)

Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka, tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes.

Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Reikalavimai

Pastato kontrolinė (geodezinė) nuotrauka privaloma priduodant pastatą arba statinį statybos inspekcijai. Šios rūšies geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti bet kurios paskirties pastatus bei statinius siekiant juos įteisinti.

Pastato kontrolinė (geodezinė) nuotrauka atliekama pagal tam tikrą tvarką. Pateikus paruoštą techninį projektą, atliekami kontroliniai pastato arba statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Visais atvejais pagal nustatytą tvarką, pastatai ir statiniai negali būti pradėti eksploatuoti neatlikus arba nesuderinus šių objektų kontrolinių (geodezinių) nuotraukų.už sklypo ribų.

Reikalingi dokumentai:  

projektas