Skip to content

Skaitmeninio pastatų, teritorijų modelio sudarymas (pointcloud)

Lazerinio skenerio (LIDAR) arba bepiločio orlaivio (drono) pagalba sudaromas skaitmeninis objekto (pastato, teritorijos, kelio ir pan.) modelis, kurio pagrindu generuojamas:

• aukštos raiškos ortofoto planas;

• pastato fasadų planai;

• skaitmeninis teritorijos aukščių modelis (DEM);

• atliekamas supilto/iškasto grunto tūrio skaičiavimas;

• kiti duomenys reikalingi šiuolaikiniam projektavimui, objekto pakeitimų stebėjimui, vizualizacijai.

Reikalingi dokumentai:  

teritorijos schema