Skip to content

Geodeziniai matavimai (taškų, ašių nužymėjimas, žemės tūrių skaičiavimas)

Viena iš pagrindinių mūsų įmonės teikiamų paslaugų yra statybinė geodezija.

Tai – geodezinių matavimų darbai statybų aikštelėje, kuriais nustatoma tiksli taško vieta vietovėje, pagal koordinates ar kitus projektinius duomenis. Taško vieta pažymima specialiais riboženkliais, dažais, markeriu ar kitaip įtvirtinant vietovėje.

Tikslūs geodeziniai matavimai yra itin svarbūs siekiant sėkmingo projekto įgyvendinimo.

Darbus atliekame visoje Lietuvoje.

Mūsų atliekami geodeziniai matavimai

Pastatų, pamatų, ašių, aukščių ir kitų charakteringų taškų nužymėjimas;

Inžinerinių tinklų, statinių ir kelių nužymėjimas;

Žemės sklypų ribų posūkio taškų (sunaikintų riboženklių atstatymas) nužymėjimas.

Pastatų, pamatų, ašių ir aukščių nužymėjimas

Ši procedūra yra itin svarbi statybų pradžioje, nes gauti duomenys padeda sužymėti visus vietovėje esančius objektus milimetro tikslumu. Tai apima esamų pastatų, pamatų, statybinių ašių ir būsimų konstrukcijų aukščių žymėjimą.

Inžinerinių tinklų ir statinių nužymėjimas

Tai apima esamų ar planuojamų inžinerinių tinklų, pavyzdžiui, vandentiekio, nuotekų, elektros ir kitų statybinių objektų žymėjimą, tam, kad užtikrinti jų tinkamą įdiegimą ir išvengti konfliktų su kitais statiniais.

Kelių nužymėjimas

Tai apima visos kelio trasos projekte, įskaitant jos ašis, bortus ir kitus svarbius elementus, žymėjimą, siekiant užtikrinti, kad būsimo kelio statyba vyktų sėkminga ir pagal projektą.

Žemės sklypų ribų taškų nužymėjimas

Čia yra nustatomos ir sužymimos žemės sklypų ribos, atkuriamos sunaikintos ar pažeistos ribos, siekiant užtikrinti teisingą jų sklype nustatymą.

Kodėl projekte svarbu atlikti tikslius geodezinius matavimus?

Statybinė geodezija – tai geodezijos šaka, kuri apima įvairių statybinių objektų, pvz., pastatų, tiltų, kelių ir kitų inžinerinių statinių, matavimus bei žemės paviršiaus formų nustatymą. Čia atliekami darbai apima viską nuo pradinių matavimų ir vietovės analizės iki sėkmingo objekto statybos užtikrinimo ir baigiant galutiniais matavimais atliekamais jau po statybų.

Tikslūs inžineriniai–geodeziniai tyrimai statybų aikštelėje yra būti norint surinkti ir išanalizuoti objekto geodezinę–topografinę medžiagą, sudaryti sutankinimo ir nuotraukos geodezinius pagrindus ar atlikti kitus reikalingus paruošiamuosius darbus prieš statybas.

Geodeziniai matavimai, kaip ir kadastriniai matavimai, yra labai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti sėkmingą statybų projekto įgyvendinimą.

Kokie yra pagrindiniai geodezinių matavimų etapai?

Etapas Aprašymas
Projekto planavimas Reikalavimų analizė, projektavimo dokumentacijos rengimas
Žemės tyrimai Topografiniai ir geologiniai tyrimai, vietovės analizė
Statybų pradžia Pamato ir kitų konstrukcijų statyba
Statybų priežiūra Tęstinis darbų kokybės ir saugos užtikrinimas
Statinių pridavimas naudoti Galutiniai patikrinimai ir dokumentacijos tvarkymas