Skip to content

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai Vilniuje ir visoje Lietuvoje – esminis procesas, skirtas tiksliai nustatyti suformuotų žemės sklypų plotus, planus bei reikalingus duomenis įrašymui į kadastro duomenų bazę. Šie matavimai užtikrina, kad visi svarbūs duomenys yra tikslūs ir patikimi.

Atliekant kadastrinius matavimus, nustatome žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojame žemės sklype esančius statinius ir įrenginius, kartografuojame žemės naudmenų kontūrus, nustatome specialias žemės ir miško naudojimo sąlygas, kitus apribojimus ir servitutus.

Mūsų kvalifikuotų, patyrusių specialistų komanda atlieka išsamius kadastrinius matavimus, rengia žemės sklypo planus, padeda apskaičiuoti bendrą sklypo plotą ir vertę, sudaro nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas.

Reikalingi dokumentai:  

preliminarus sklypo planas / projektas

registro išrašas

Kas apskritai yra kadastriniai matavimai?

Remiantis Registrų centro pateikiamu apibrėžimu, kadastriniai matavimai yra procesas, kurio metu nustatomi nekilnojamųjų daiktų geometriniai matmenys ir techniniai parametrai.

Tai apima žemės sklypų ir joje esančių žemės naudmenų ploto apskaičiavimą bei kitus duomenis, būtinus sklypo apibūdinimui kadastro duomenų bazėje.

Šie matavimai yra svarbūs nekilnojamojo turto registracijos, valdymui ir planavimui, nes jie suteikia tikslius ir oficialius duomenis apie nekilnojamojo turto dydį, ribas ir kitas charakteristikas.

Kada būtina atlikti kadastrinius matavimus?

Kadastriniai matavimai yra būtini įvairiose situacijose, kuriose reikalingas tikslių žemės sklypo duomenų nustatymas ir dokumentavimas.

Šie atvejai apima:

 • Žemės sklypų pardavimą, padalijimą, ar sujungimą: siekiant teisiškai tvarkyti šiuos procesus, būtinas aiškus sklypų ribų ir dydžių nustatymas.
 • Žemės sklypo paskirties keitimas: reikalinga tiksli žemės sklypo ribų posūkio taškų ir jame esančių žemės naudmenų išmatavimo informacija.
 • Išnuomavimas ar panaudos teisių suteikimas: sklypams, kurių ribos dar nėra nustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.
 • Žemės sklypo ploto tikslinimas: ypač svarbu, jei sklypo ribos nėra aiškiai nustatytos arba yra neatitikimų su Nekilnojamojo turto registre įregistruotais duomenimis.

Šių matavimų atlikimas yra svarbus ne tik teisiniu, bet ir praktiniu aspektu, užtikrinant sklypo naudojimo teisėtumą ir aiškumą.

Kas gali atlikti kadastrinius matavimus ir tvarkyti žemės sklypo kadastro duomenis?

Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlikti teisės aktų nustatyta tvarka gali tik asmenys, turintys galiojančią matininko kvalifikaciją.

Matininkas yra fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę nustatyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis.

Teisiniu ir normatyviniu pagrindu grįstos geodezinių matavimų paslaugos

Mūsų atliekami matavimai yra pagrįsti Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinėmis normomis.

Nuolat sekame teisės aktų pakeitimus ir atnaujinimus, užtikrindami, kad mūsų darbas visada atitiktų aukščiausius standartus.

Tai apima ne tik techninius reikalavimus, bet ir privatumo bei duomenų apsaugos aspektus.

Geodezinių planų ir bylų parengimas

Kiekvieno projekto pabaigoje parengiame išsamius žemės sklypo planus ir kadastrinių matavimų bylas. Šie dokumentai yra rengiami atsižvelgiant į kiekvienio kliento individualius poreikius ir situaciją.

Jie apima visą reikalingą informaciją nekilnojamojo turto registracijai, statybos leidimams gauti ir kitoms administracinėms procedūroms.

Mūsų parengti dokumentai yra patikimi, tikslūs ir visapusiškai atitinka teisines bei technines normas.

Kaip atliekami kadastriniai matavimai?

EtapasVeiksmas
Informacijos rinkimasMatininkai renka informaciją apie matuojamo sklypo ir kaimyninių sklypų ribas
Pasiruošimas ženklinimuiMatininkas derasi dėl ženklinimo dienos ir siunčia pranešimus suinteresuotiems asmenims
Žemės sklypo ženklinimasRibų nustatymas, riboženklių matavimas ir atstatymas, paženklinimo akto pasirašymas
Duomenų apdorojimasDarbas ofise su programine įranga, žemės sklypo plano parengimas
Plano patikraNacionalinės žemės tarnybos atliekama plano patikra
Registracijos procesasSkaitmeninės kadastro bylos pateikimas Registrų Centro padaliniui ir naujų matavimų registracija

Žemės sklypų kadastrinių matavimų procesas yra sudėtingas ir apima keletą etapų.

Pirmiausiai matininkai renka informaciją apie matuojamo sklypo ir visų kaimyninių sklypų ribas, kad išvengtų netikslumų ir paženklintų ribas labai tiksliai. Kai visi duomenys parengti, matininkas derasi su užsakovu dėl ženklinimo dienos ir siunčia pranešimus suinteresuotiems asmenims apie numatomą sklypo ženklinimą.

Mūsų įmonės specialistai naudoja modernią geodezinės matavimų techniką, įskaitant naujausius GPNS imtuvus ir lazerinius tacheometrus. GPNS imtuvai yra labai tikslūs ir palengvina darbą lauke.

Žemės sklypo ženklinimo metu matininkas atlieka ribų nustatymą, matuoja ir atstato riboženklius. Kviestiniams asmenims suteikiama galimybė pasirašyti žemės sklypo paženklinimo aktą. Jei kai kurie asmenys neatvyksta, matininkas siunčia jiems informaciją apie suformuotas ribas.

Darbas baigiamas ofise, kur specialistas, naudodamas specializuotą programinę įrangą, apdoroja lauko matavimus ir parengia žemės sklypo planą. Plano patikra atliekama Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.

Paskutinis žingsnis atliekamas užsakovo. Suformuota skaitmeninė žemės kadastro byla pateikiama Registrų Centro padaliniui, o žemės sklypo savininkui bus būtina pateikti prašymą įregistruoti naujus matavimus.

Registrų Centras duomenis sutvarko per maždaug 7 darbo dienas.

Nuo ko priklauso kadastrinių matavimų kaina?

Kadastrinių matavimų kaina priklauso nuo kelių svarbių veiksnių:

 1. Žemės sklypo dydis: Didesni sklypai reikalauja daugiau laiko ir pastangų matuoti, todėl jų matavimai yra brangesni.
 2. Sklypo vietovė: Sklypo buvimo vieta, ar tai mieste, kaime, ar sunkiai pasiekiamoje teritorijoje, gali turėti įtakos kainai.
 3. Kaip greitai reikia atlikti darbus: Skubos tvarka atliekami darbai gali kainuoti brangiau.
 4. Papildomi reikalavimai: kliento specifiniai poreikiai ir pageidavimai, pvz., išsamesni planai ar sudėtingesnės analizės, taip pat gali didinti kainą.

Kaina gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos paslaugos teikėjo ir jų nustatytų standartų. Svarbu atkreipti dėmesį į paslaugų kokybę ir profesionalumą, ne tik į kainą.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus?

Norint atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus, reikalingi šie dokumentai:

 1. Sklypo registracijos dokumentai: tai apima pirkimo-pardavimo sutartį, nekilnojamojo turto registro pažymėjimą.
 2. Detalusis arba preliminarus žemės sklypo planas: Šis dokumentas padeda nustatyti sklypo ribas ir struktūrą.
 3. Statinių registracijos dokumentai: jeigu žemės sklype yra statinių, reikalingi jų teisiniai dokumentai.
 4. Žemės savininko asmens dokumento kopija: tapatybės kortelės ar paso kopija.
 5. Kiti susiję dokumentai: Priklausomai nuo konkrečios situacijos, gali prireikti papildomų dokumentų, susijusių su žemės sklypu.

Kas yra kadastrinių matavimų byla ir kadastrinis numeris?

Kadastrinių matavimų byla yra dokumentų rinkinys, kuris sudaromas po žemės sklypo ir jame esančių naudmenų kadastrinių matavimų atlikimo. Ši byla apima visus svarbius duomenis apie sklypą, įskaitant jo ribas, plotą, naudojimo paskirtį, statinius ir kitus svarbius parametrus. Byloje taip pat gali būti įtraukti žemės sklypo planai ir kitos techninės schemos.

Tuo tarpu žemės sklypo kadastro numeris yra unikalus kodas, priskirtas kiekvienam nekilnojamajam turtui. Jis naudojamas nekilnojamojo turto identifikavimui ir registracijai Nekilnojamojo Turto Registre. Kadastrinis numeris yra būtinas žemės sklypų pardavimui, įkeitimui ar kitoms teisinėms operacijoms.